Ffôn 01766 514 330

Amdanom Ni

Busnes ffrwythau a llysiau teuluol ydym ni ac rydym wedi bod yn cyflenwi’r angen lleol (pobol a busnesau) ers 1980. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi magu profiad helaeth ym maes cyflenwi a gwerthu cynnyrch ffres gan ymfalchio yn ein gallu i gynnig profiad gwirioneddol wych i’r cwsmer.

Mae gennym siop manwerthu yng Nghricieth a safle cyfanwerthu ym Mhorthmadog (gweler tudalen(nau) am fwy o wybodaeth), felly os ydych yn chwilio am neges swmpus i’ch busnes, neu angen llond basged o nwyddau iach a llesol, yna gallwn eich cynorthwyo!

about