Ffôn 01766 514 330

Cyfanwerthu

Ers cychwyn cyflenwi yn yr wythdegau i ychydig o westai yng Nghricieth gyda fan fechan, mae ein busnes cyfanwerthu wedi tyfu’n sylweddol! Erbyn hyn mae gennym lynges o gerbydau yn teithio o’r uned ddiwydiannol yn Stâd Penamser ym.

Mhorthmadog, gan gyflenwi ardaloedd helaeth yn siroedd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys nifer o ysgolion a chartrefi henoed Cyngor Gwynedd, gwestai, caffis, tai bwyta, colegau, ymddiriedolaethau, elusennau a siopau amrywiol yn yr ardal.

Rydym yn defnyddio marchnadoedd ffrwythau a llysiau Lerpwl a Manceinion gan dderbyn stôc ffres yn ddyddiol. Nid ydym yn ddibynnol ar drosglwyddiadau’n unig gan ein bod yn ymweld â’r marchnadoedd yn wythnosol, sydd yn ein galluogi i gadw’r cydbwysedd gorau rhwng ansawdd a phris.

Yr ardaloedd yr ydym yn eu cyflenwi :

Y rhan fwyaf o siroedd Gwynedd ac Ynys Môn gan gynnwys :

 • Penllŷn
 • Caernarfon
 • Llanberis
 • Beddgelert
 • Bangor
 • Ynys Môn
 • Blaenau Ffestiniog
 • Harlech
 • Bermo
 • Dolgellau
 • Y Friog / Tywyn

Rydym yn ceisio, hyd yn bosib, cyflenwi pob ardal dair gwaith yr wythnos. Cysylltwch os ydych angen mwy o wybodaeth am y lleoliadau a’r dyddiau cyflenwi.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwasanaeth yna cysylltwch â ni cyn gynted ag sy’n bosib, os gwelwch chi’n dda. Rydym yn siwr na chewch eich siomi!

Cynnyrch:

 • Ffrwythau a llysiau rhydd a ffres
 • Pecynau parod o ffrwythau a llysiau ffres
 • Bagiau salad wedi eu paratoi
 • Llysiau wedi eu paratoi
 • Sglodion ffres lleol
 • Cwrw lleol (Cwrw Llyn)
 • Blodau – pan fyddent ar gael (rhag-archeb yn angenrheidiol)